APK

Apie mus

UAB „APK“ veiklą pradėjo 2002 metais. Pagrindinė įmonės veikla – spalvotųjų ir juodųjų metalų laužo bei atliekų supirkimas, sandėliavimas, didmeninė prekyba.

Aktyviai konkuruodama rinkoje įmonė plėtė teikiamų paslaugų asortimentą. Šiuo metu kompanija teikia kompleksines metalų laužo supirkimo bei paruošimo antriniam panaudojimui paslaugas, įskaitant demontavimą, rūšiavimą, logistiką. Sėkmingai įsitvirtinusiai rinkoje kompanijoje šiuo metu dirba 40 žmonių. Pagrindinė įmonės buveinė yra Klaipėdoje, tačiau aktyviai dirbama visoje Lietuvoje. Įmonės veikla vykdoma vadovaujantis visais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei pagal visus aplinkos apsaugos reikalavimus. Įmonės technologinė pažanga leidžia operatyviai reaguoti į klientų poreikius, pasiūlyti patraukliausias metalo laužo supirkimo kainas. Įgytas klientų bei partnerių pasitikėjimas įpareigoja teikti itin kokybiškas paslaugas, kas garantuoja aukštą lojalumą.

UAB „APK“ siekia sumažinti į aplinką išmetamų teršalų kiekį, kuo efektyviau išnaudoti metalų laužo paruošimo galimybes jo panaudojimo antriniam perdirbimui. Konsultuojame savo klientus aplinkosaugos bei atliekų perdirbimo klausimais. Superkame ir tvarkome bet kokių gabaritų metalo laužą, įvairius metalinius įrengimus, įrenginius ar jų sudedamąsias dalis, kabelius, konstrukcijas, pakuotes ne tik savo aikštelėse, bet ir klientų nurodytoje vietoje. Ūkinės veiklos metu besikaupiančio metalų laužo surinkimui siūlome savo konteinerius, kuriuos sutartu laiku keičiame. Atliekos surenkamos, saugojamos ir rūšiuojamos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. Sutvarkytą metalo laužą ir atliekas parduodame Lietuvos perdirbėjams, eksportuojame į užsienį.

Priklausome Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijai (LKATA).

Apie mus

Apie mus

UAB APK

Spalvotųjų ir juodųjų metalų laužo bei atliekų supirkimas, sandėliavimas, didmeninė prekyba


KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS VADYBOS POLITIKA

TIKSLAS: Išlaikyti lyderio poziciją tarp Lietuvos metalo laužo ir jo atliekų perdirbimo įmonių, plėsti eksporto rinką užsienio šalyse. Apsaugoti aplinką nuo užteršimo metalo atliekomis, vykdant, plėtojant bei gerinant šių atliekų supirkimą bei perdirbimą.

 • Užtikrinti stabilų organizacijos veiklos vystymąsi ir pelningumą;
 • Stiprinti savo konkurencinį pranašumą, savo pozicijas vidaus ir tarptautinėje rinkoje;
 • Nuolat tobulinti valdymo procesus, siekti kokybės ir aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo, numatyti ir skirti tam reikalingus išteklius;
 • Išlaikyti ilgalaikius, pasitikėjimu grįstus ryšius su klientais, tiekėjais ir partneriais;
 • Teikti profesionalias konsultacijas klientams metalo laužo demontavimo klausimais;
 • Analizuoti klientų poreikius, numatyti lūkesčius, jų įgyvendinimui pateikti racionalius sprendimus;
 • Nuolat tobulinti metalo laužo ir jo atliekų perdirbimo proceso technologijas bei diegti technines naujoves;
 • Skatinti kitas įmones rūšiuoti bei priduoti įvairias metalo atliekas;
 • Užtikrinti saugų darbuotojams ir aplinkai metalo laužo perdirbimą ir tvarkymą;
 • Užtikrinti darbuotojams tinkamas ir saugias darbo sąlygas bei socialines garantijas;
 • Vykdyti galimų avarijų, aplinkos taršos prevenciją, pagal galimybes mažinant emisijas į aplinką, skatinant susidarančių atliekų antrinį panaudojimą;
 • Taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius;
 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę ir aplinkos apsaugą;
 • Užtikrinti Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių teisės aktų ir sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

Įmonė siekia, kad visi esami ir būsimi veiklos procesai būtų saugūs, darytų kuo mažesnę žalą aplinkai. Visi įmonės darbuotojai yra supažindinami su šia kokybės ir aplinkos apsaugos politika ir darbo aplinkoje privalo vadovautis jos nuostatomis.

Tinklapyje naudojami slapukai. Prašome susipažinti su jų naudojimo tvarka bei patvirtinti savo sutikimą.